چگونه مي توان معضل بيكاري را حل نمود؟ با مساله سوء استفاده مالي و فساد اداري چه بايد كرد؟ چرا كاركنان سازمان ها، گرفتار دلسردي، ياس و افسردگي مي شوند؟ چرا در تعدادي از سازمان هاي ما از امكانات موجود به خوبي استفاده نمي شود؟

بسياري از متخصصان علوم گوناگون، به ويژه صاحبنظران علوم انساني در پاسخ به اين سؤال ها مي گويند كه كليد معماي مشكلات سازمان هاي هر جامعه «مديريت» است. چون تأمين نيازهاي فني ، خدماتي، درماني و تفريحي جامعه ، بدون وجود مديران لايق كه بالاترين كارايي و بهره وري را داشته باشند، امكا پذير نيست. به همين دليل هر جامعه اي براي فايق آمدن بر مشكلات سازماني خود، قبل از هر چيز بايد به مسأله آموزش صحيح و مؤثر مديريت توجهي بنيادي داشته باشد. تخصصي كه در بيشتر دانشگاه هاي معتبر علوم انساني جهان، تحت عنوان رشته آموزش داده مي شود.

رشته مديريت در كشور ما داراي شاخه هاي متعددي است كه از آن جمله مي توان به مديريت بازرگاني، صنعتي، دولتي، جهانگردي، بيمه، بيمه اكو، امور گمركي و امور بانكي اشاره كرد و همچنين از شاخه هاي تخصصي تري مثل مديريت كميسرياي دريايي يا اداره امور بيمارستان ها نام برد.

گرايش مديريت بازرگاني:

يك دانشجوي مديريت بازرگاني به عنوان يك مدير تجاري تحصيل كرده ، مي تواند امور تجاري را تفكيك و اداره كند و به ياري قدرت خلاقة خويش در ايجاد بازار جديد، ارائه خدمات متنوع و تازه ، ابداع روش هاي جديد در عرضه و توزيع، كارآفرين باشد. فارغ التحصيل مديريت بازرگاني بايد بتواند براي كالاهاي موجود، بازار جديدي پيدا كند يا روش هاي مطلوب توزيع را در سيستم دولتي  طراحي نمايد، چون امروزه يكي از بزرگترين مشكلات كشور ما ، رساندن محصولات كشاورزي مثل برنج، چاي و مركبات به بازار و به دست مصرف كننده است.

درس هاي اين رشته در طول تحصيل:

 

دروس مشترك در گرايش هاي مختلف مديريت:

اصول حسابداري، رياضيات و كاربرد آن در مديريت ، آمار و كاربرد آن در مديريت، كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت، اقتصاد خرد، اقتصاد كلان، روش تحقيق در عمليات، مديريت رفتار سازماني، مديريت منابع انساني، حقوق اساسي ، مباني مديريت اسلامي ، سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت.

دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت بازرگاني:

مديريت استراتژيك، حقوق بازرگاني ، حسابرسي، مديريت توليد، مديريت مالي، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي ، روانشناسي كار، حسابداري صنعتي، بازاريابي و مديريت بازار، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، سازمان هاي پولي و مالي بين المللي ، بازرگاني بين المللي، بازاريابي بين المللي ، پول و ارز بانكداري، سياست پولي و مالي، سيستم هاي خريد و انبارداري توزيع، حقوق بازرگاني بين الملل ، تحقيقات بازاريابي، روابط صنعتي، سمينار در مسايل مالي، سمينار در مسايل بازاريابي، بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان.

گرايش مديريت صنعتي:

يكي از علل عدم موفقيت صنايع ما اين است كه اكثر مسؤولين واحدهاي صنعتي؛ فارغ التحصيل مديريت صنعتي نيستند. حضور يك كارشناس مديريت صنعتي كه مسؤوليت نيروي انساني را بر عهده بگيرد، در هر واحد صنعتي ضروري است تا بتواند با استفاده از دانش خويش ؛ مشاركت، مهارت و انگيزه نيروي انساني واحد صنعتي مورد نظر را افزايش دهد. مديريت صنعتي داراي سه بعد اصلي فني و تكنيكي ، مالي و رفتاري و اجتماعي است. در رشته مهندسي صنايع دانشجويان بيشتر به مطالعه بعد فني و تكنيكي صنايع  مي پردازند اما رشته مديريت صنعتي به دو بعد مالي و رفتاري صنايع تأكيد بيشتري دارد.

درس اصلي و تخصصي گرايش مديريت صنعتي:

مديريت مالي، روانشناسي صنعتي، حسابداري صنعتي، بازاريابي و مديريت بازار، كنترل كيفيت آماري، سيستم هاي خريد و انبارداري و توزيع، تحقيق در عمليات، كنترل پروژه، طرح ريزي و تعميرات و نگهداري ، كارسنجي و روش سنجي، مديريت كارخانه ، حفاظت صنعتي، بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي ، روابط صنعتي، فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، بازاريابي بين المللي، بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ، پروژه.

گرايش مديريت دولتي:

هدف رشته مديريت دولتي، تربيت مديران شايسته اي است كه بتوانند وظايف پنجگانه محوله را به نحو احسن در سازمان ها و تشكيلات دولتي كشور انجام دهند. اين وظايف عبارتند از: 1- برنامه ريزي و اجراي آن . 2- سازمان دهي يا تقسيم وظايف بين كاركنان يك سازمان به نحوي كه با تقسيم كار بتواند مهارت پرسنل خود را در پرداختن به كارهاي جزئي افزايش دهد. 3- عمليات امور استخدامي يا كارگزيني كاركنان جديد. 4- هدايت و راهبري. 5- نظارت وكنترل.

براي مثال چون در يك بخش دولتي، رقابت وجود ندارد؛ كاركنان تمايل به افزايش ارتقاي خدمات ندارند و اين وظيفه مديريت است كه بتواند در چارچوب قوانين و مقررات دولتي ، با خلاقيت و نوآوري خويش ، كآرايي و بهره وري كاركنان را افزايش دهد.

دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت دولتي:

روانشناسي سياسي، جامعه شناسي سازمان ها ، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، مديريت تحول سازماني، حسابداري دولتي، ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي، فراگرد تنظيم و كنترل بودجه ، مديريت سازمان هاي محلي و شهرداري ها، مباني مديريت دولتي، مديريت تطبيقي، مديريت توسعه، مديريت تعاوني ها، تصميم گيري و تعيين خط مشي ، سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري، مباحث ويژه مديريت دولتي، حقوق اداري، سازماندهي و اصلاح تشكيلات و روش ها ، روابط كار در سازمان.

 

گرايش مديريت جهانگردي:

كشور ايران 1648000 كيلومتر مربع وسعت دارد و هر گوشه اش داراي جلوه و لطفي تازه ، رمز و رازي ديگر و زيبايي و صلابتي دو چندان است. اما با وجود اين همه جلوه و جذابيت ، تنها سهم اندكي از صنعت سود آور جهانگردي را به خود اختصاص داده است. نتيجه يك نظر خواهي كه از خبرنگاران خارجي به عمل آمده است، نشان مي دهد كه بسياري از آنها بر اين اعتقادند كه مديريت ضعيف يكي از عوامل ركود صنعت جهانگردي در كشور ما است. چون لازمه توسعه و تقويت صنعت جهانگردي، اطلاع از زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي، جغرافيايي و فرهنگي كشور است تا بتوان امكانات موجود و همچنين مسائل و مشكلاتي كه در راه توسعه اين صنعت وجود دارد، شناسايي كرد و سپس بر اساس تحقيقات موجود، يك برنامه ريزي دقيق و عملي داشت. كاري كه تنها به ياري مديران كارآمد و متخصص در صنعت جهانگردي امكان پذير است؛ تخصصي كه در شاخه مديريت جهانگردي آموزش داده مي شود. يعني متخصص اين رشته در نهايت بايد بداند كه چه نوع جهانگردي را جذب كند؟ چگونه جذب كند؟ و چگونه بازارهاي جهانگردي جديدي براي جذب توريست ايجاد نمايد؟

دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت جهانگردي:

تاريخ و فرهنگ ايران، شناخت روحيات ملل ، قوانين و مقررات حقوقي جهانگردي، مباني مردم شناسي جهانگردي، مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي، مباني مردم شناسي جهانگردي، مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي، اقتصاد جهانگردي، شناخت صنايع دستي ايران، نقشه خواني و آشنايي با نقشه ، جغرافياي جهانگردي ايران، شناخت صنعت جهانگردي ، گذراندن اوقات فراغت، آداب سفر در اسلام، تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي در ايران، باستان شناسي ايران، هنر و معماري ايران، آشنايي با موزه هاي ايران، امور مسافرت و صدور بليط، فن راهنمايي ، برنامه ريزي توسعه جهانگردي، مطالعات تطبيقي سيايت هاي جهانگردي، فرهنگ عامه، زبان انگليسي مكاتبات تخصصي، زبان انگليسي مكالمه ، آشنايي با سازمان هاي دولتي ايران، نقش جهانگردي در بسط روابط بين الملل و گسترش منابع اقتصادي كشور ، كارآموزي، اصولذ حسابداري، رياضيات و كاربرد آن در مديريت، آمار و كاربرد آن در مديريت،كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت ، اقتصاد خرد، اقتصاد كلان ، روش تحقيق در مديريت، مباني سازمان و مديريت، تحقيق در عمليات، مديريت رفتار سازماني، مديريت منابع انساني، حقوق اساسي،  مباني مديريت اسلامي، مباني سازمان و مديريت، سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت.

گرايش مديريت بيمه

بيمه يكي از شاخه هاي توسعه در كشور هاي پيشرفته است، چون هر سرمايه داري كه بخواهد در كشوري سرمايه گذاري كند، بايد اطمينان داشته باشد كه در صورت بروز هر گونه حادثه يا خطري ، سرماية وي موصون  خواهد بود. از همين رو در كشور هاي پيشرفته از بيمه به عنوان صنعت بيمه ياد مي كنند. به اين معني كه همزمان با توسعه صنعت، بيمه نيز توسعه خواهد يافت و همچنين بر اين اعتقادند كه هر فردي نمي تواند وارد اين صنعت شود بلكه بايد متخصص و دانش آموخته اين صنعت باشد.

در كشور ما نيز دانشجوي مديريت بيمه ، نحوه اداره سازمان هاي بيمه و چگونگي رفتار با بيمه گذارها را فرا مي گيرد تا بتواند آنها را به بيمه گذاري ترغيب وتشويق كند. همچنين دانشجوي اين گرايش درباره انواع فعاليت هاي بيمه مثل بيمه عمر ، ماشين، خدمات درماني و غيره اطلاعات لازم را كسب كرده و چگونگي فعاليت در اين زمينه ها را بر اساس پايه و مباني مديريتي فرا مي گيرد.

دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت بيمه:

حسابداري صنعتي، اصول مديريت بازرگاني، روانشناي عمومي، جامعه شناسي، توسعه اقتصادي، حسابرسي، پول و ارز و بانكداري، حقوق تجارت، حقوق مدني، اصول بيمه ، بيمه اموال، بيمه اشخاص، حسابداري شركت هاي بيمه ، مديريت ريسك و بيمه ، بيمه اتكايي، حقوق بيمه ، بازاريابي و مديريت بازار، متون بيمه انگليسي.

گرايش مديريت بيمه اكو:

بيمه اكو يك دانشكده تخصصي است كه در ايران ايجاد شده است و دانشجويان خود را از بين علاقه مندان كشورهاي عضو پيمان منطقه اي اكو انتخاب مي كند. در اين گرايش موضوعات مختلف مديريتي، اقتصادي، حقوقي، حسابداري و تجاري آموزش داده مي شود و دانشجويان دربارة نقش بيمه در ايجاد امنيت سرمايه گذاري و امنيت اقتصادي و رفاهي جامعه مطالعه مي كنند. گفتني است تفاوت اين گرايش با مديريت بيمه در آن است كه تمامي دروس گرايش مديريت بيمه اكو به زبان انگليسي است و از همين رو اين دانشكده در مرحلةاول ده برابر ظرفيت ، دانشجو مي پذيرد و سپس از بين داوطلبان افرادي كه تسلط بيشتري به زبان انگليسي دارند، انتخاب مي كند. همچنين در اين گرايش به قوانين حقوق بين الملل و تجارت بين الملل توجه بيشتري مي شود.

گرايش مديريت امور گمركي

گمرك در خدمت تجارت جهان است و گرايش مديريت امور گمركي نيز بخشي از مديريت تجاري و بازرگاني است كه در آن نحوه بررسي كالاهاي وارداتي و صادراتي و نحوه تنظيم اظهار نامه ها و چگونگي ايجاد تعرفه هاي مالياتي آموزش داده مي شود . همچنين دانشجويان مي آموزند بر اساس سياست اقتصادي كشور،كالاهاي ممنوعه و غير ممنوعه را شناسايي كنند.

دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت امور گمركي:

ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها ، اصول بيمه ، حقوق و مقررات مدني، حقوق تجارت، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي ، حسابذاري دولت، مسايل بانكي و اعتبارات اسنادي، مكاتبات بازرگاني به زبان انگليسي، روش هاي تحقيق و مأخذ شناسي ، اصول تنظيم و كنترل بودجه دولتي ، قوانين و مقررات گمركي، شيمي كاني ها و فلزات، شناخت الياف نسجي و مصنوعات آنها، آشنايي با ماشين آلات و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي، آشنايي با ميراث فرهنگي، آثار هنري و عتيقه جات ، مقررات عمومي صادرات و واردات  سازمان ها و كنوانسيون هاي بين المللي گمركي،زبان انگليسي تخصصي ، بازرگاني بين الملل ، امور مالي بين الملل، آشنايي با صنعت حمل و نقل ، طبقه بندي كالا.

توانايي هاي لازم:

قدرت رهبري، اعتماد به نفس، روابط اجتماعي خوب، توان تجزيه و تحليل و قدرت بيان قوي از ويژگي هاي لازم براي دانشجوي رشته مديريت در تمامي گرايش ها است. دانشجوي اين رشته به خصوص در گرايش هاي بازرگاني و صنعتي بايد به مسائل تجاري و اقتصادي و محيط بازار علاقه مند بوده و در دروس رياضي ، زبان انگليسي و ادبيات فارسي قوي باشد. دانشجوي مديريت جهانگردي نيز لازم است كه به تايخ و فرهنگ خود و به تدريس جغرافيا علاقه مند باشد و از روابط اجتماعي خوبي برخوردار بوده و به يك زبان خارجي مثل انگليسي ، فرانسه يا عربي مسلط باشد تا بتواند با جهانگردان خارجي به راحتي ارتباط برقرار كند. اين رشته از هر سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي پذيرد.

موقعيت شغلي در ايران:

يك فارغ التحصيل رشته مديريت نبايد انتظار داشته باشد كه از همان بدو امر به عنوان مدير يك شركت يا كارخانه مشغول به كار گردد. چون بخشي از مطالب و محتواي كلاس هاي مديريت بايد به عنوان تجربه از محيط و سازمان هاي جامعه گرفته شود. بنابراين فارغ التحصيل اين رشته در ابتدا بايد به عنوان يك كارشناس در رده هاي پايين تر وارد بازار كار شده و سپس به مرور پله هاي ترقي را طي كند . در كل فارغ التحصيل مديريت دولتي مي تواند در مؤسسات دولتي و عمومي و خدماتي مشغول به كار گردد . مديريت بازرگاني بازرگاني مي تواند در سازمان هاي اقتصادي و بازرگاني فعاليت كند و مديريت صنعتي براي كار در سازمان ها ي صنعتي و توليدي مناسبتر است. به دليل نياز به نيروي كار متخصص در صنعت جهانگردي كشور نيز ، تمامي دانشجويان گرايش مديريت جهانگردي جذب بازار كار مي شوند و مي توانند در دفاتر خدمات مسافرتي به عنوان مدير فني يا تور گردان و يا در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي مشغول به كار گردند . علاوه بر شركت هاي بيمه دولتي كه به متخصصان رشته مديريت نياز دارند ، شركت هاي بازرگاني و حمل نقل كه در ارتباط با تجارت بين الملي هستندنيز فارغ التحصيل گرايش مديريت بيمه را جذب مي كنند.

دانشكده هاي پذيرنده:

اصفهان،الزهرا(س)- تهران، بين المللي امام خميني(ره)- قزوين،تهران، خليج فارس-بوشهر،سمنان، سيتان و بلوچستان-زاهدان،شهيد باهنر كرمان، شهيد بهشتي- تهران، شهيد چمران- اهواز، شيراز، علامه طباطبايي- تهران، فردوسي- مشهد، كردستان- سنندج، گيلان- رشت، لرستان- خرم آباد، مازندران- بابلسر، ولي عصر(عج)- رفسنجان، هرمزگان-بندر عباس، يزد، شاهد- تهران، علوم و فنون هوايي شهيد ستاري- تهران، دانشكده امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، امام حسين (ع)- تهران، مركزآموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي رجاء- قزوين، مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي ارشاد، دماوند،  مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي  پژوهش صنايع ايران- قزوين، ،  مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي  جهاد دانشگاهي، ،  مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي  شمال- آمل، ،  مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي  شهيد اشرفي اصفهاني- اصفهان، ،  مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي  طبرستان- چالوس،،  مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي  علامه محدث نوري- نور،،  مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي  كار،،  مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي  كيش، ،  مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي  نبي اكرم(ص)- تبريز، ،  مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي  مهر فارس، ،  مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي  گستره علم البرز- قزوين .

مقاطع تحصيبلي:

كارداني، كارشناسي

دوره ها:

روزانه ، شبانه ، نيمه حضوري

دانشگاه:

دولتي، غير انتفاعي، پيام نور

گرايش ها:

مديريت بازرگاني، مديريت صنعتي، مديريت دولتي، مديريت جهانگردي، مديريت بيمه ، مديريت بيمه اكو ، مديريت امور گمركي، مديريت بانكداري، مديريت اطلاعات و ارتباطات

 

*برخي از دانشگاه ها در اين رشته به صورت نيمه متمركز دانشجو مي پذيرند.

   

  

+ نوشته شده توسط عباس صفوی در چهارشنبه دهم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 23:41 |